×

×

8 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male கிள்ளிவளவன் - kiḷḷivaḷavaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்