×

×

தேங்கயம்- tēṅkayam

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):