×

×

1 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Female ஆதினி - Ātiṉi
பொருள்: வேள்பாரியின் மனைவி