×

×

மேழகன்- Mēḻakaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: வேள்பாரியில் பொதினியின் தலைவன்
விளக்கம்:வேள்பாரியில் பொதினியின் தலைவன்

கருத்துக்கள்(0):